Prezentācija
 • Mājas prezentācija
 • Gribi kļūt par namamāti?
 • Prezentācijas tēma
 •   Nedēļas recepte:

  Visās šīs nedēļas prezentācijās mēs gatavojam "vedaraj". Jautājiet savam konsultantam!

   

   

  Cepšana > 0553 M?klas b?oda (4.5L), cena 20.90 EUR

  Cepšana

  0553 M?klas b?oda (4.5L), cena 20.90 EUR

  Skaits 
  0553 M?klas b?oda (4.5L), cena 20.90 EUR

  Cena  20.90 EUR

  Preces apraksts 

  M?klas b?oda 4,5 I ?diena gatavošanai un pasniegšanai 
  • B?oda ir izgatavota no viegla materi?la, ar to ir pat?kami darboties. 
  • Piltuvveida dizains un nelielais diametrs ?auj ?tri sajaukt visas sast?vda?as. 
  • Cieši aizverams v?ks. 
  • Iekš?j? b?odas virsma ir grubu?aina, tas mazina iesp?ju b?odu saskr?p?t. 
  • Rokturis ar caurumi?u ?kš?im ide?li noder gad?jumos, kad mais?šanas laik? b?oda j?tur sl?pi. 
  • Uz v?ka ir m?l?te, t?p?c to var viegli no?emt. 
  Piez?mes 
  • Nelietojiet karstiem produktiem, kuriem pievienotas kr?svielas, un vienm?r 
  pirms mazg?šanas noskalojiet izstr?d?jumu aukst? ?den?, lai nepie?autu 
  iekr?sošanos. Var noskr?p?ties, ja tiek izmantots kop? ar elektrisko mikseri. 
  Skr?p?jumi un kr?sas izmai?as neietekm? izstr?d?juma kvalit?ti, un uz 
  tiem neattiecas garantija. 
  • Var mazg?t trauku mazg?jamaj? maš?n?. 
  Padomi & funkcijas 
  • Putojiet sast?vda?as ar vienu roku, ar otras svaru b?odu pieturot un ieliekot pirkstu roktura caurumi??. 
  • Noder: 
  - rauga m?klas mais?šanai 
  - rauga m?klas briedin?šanai 
  - aug?u un sal?tu uzglab?šanai un pasniegšanai 
  - k? dzes?šanas trauks pudel?m, ja b?oda piepild?ta ar ledus gabali?iem.

  Skaits 

  Pasākumu saraksts:

  Informējam, ka kavējas 10221 "Pārsteiguma paka" preču piegāde. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

  12.decembrī plkst. 18:00 Lielā sapulce konsultantiem.
  14.decembrī plkst.13:00 Jauno konsultantu apmācība. Reģistrācija obligātā (tālr.: 20383810).

  28.decembrī plkst. 18:00 Svinīgā gada sapulce konsultantiem.

   

  Sākumlapa | Par mums | Kontakti Copyright ©2011 SIA "TWRIGA"
  © 2004-2017 Internet Shop Design & Programming: Shop-Rent.net