Prezentācija
 • Mājas prezentācija
 • Gribi kļūt par namamāti?
 • Prezentācijas tēma
 •   Nedēļas recepte:

  Visās šīs nedēļas prezentācijās mēs gatavojam "vedaraj". Jautājiet savam konsultantam!

   

   

  Cepšana > 0529 KANNI?A AR IEDA??M 1.25L, CENA 19.90EUR

  Cepšana

  0529 KANNI?A AR IEDA??M 1.25L, CENA 19.90EUR

  Skaits 
  0529 KANNI?A AR IEDA??M 1.25L, CENA 19.90EUR

  Cena  19.90 EUR

  Preces apraksts 

  Sales Force Guide

  • Galvenais r?ks vis?s virtuv?s 

   • Izmantojiet kanni?u, lai putotu, m?r?tu, mais?tu un uzglab?tu produktus.
   • V?kam ir 3 poz?cijas: atv?rts, aizv?rts un atvere š?idruma noliešanai.
   • Iesp?jams kombin?t ar Virtuves pal?gu II (5) un citiem cepšanai paredz?tiem izstr?d?jumiem.

   Piez?mes

   • Visas kanni?as da?as var mazg?t trauku mazg?jam? maš?n?. Pretsl?des gredzens ir j?no?em pirms kanni?as da?u mazg?šanas trauku mazg?jam? maš?n?.
   • M?r?šanas sada?as ir iespiestas plastmas?, un t?s nevar nodilt.
   • Kanni?? nav ieteicams lietot karstus vai sp?c?gi kr?sojošus p?rtikas produktus, un kanni?a vienm?r j?noskalo aukst? ?den? pirms t?s mazg?šanas, lai kr?svielas nepaliktu plastmas?. Skrambas un kr?sas mai?a neietekm? produkta izmantošanu un t?d?? netiek ietverta produkta garantij?.

   Ieteikumi

   • Plat? atvere ?auj viegli izliet š?idrumus un š?idras m?klas.
   • Izmantojiet putošanas v?ku, lai izvair?tos no š?akst?šan?s.
   • Divi caurumi roktur? nodrošina optim?lu t?r?šanu.
   • Kanni?as pamatne ir mat?ta, lai skrambas neb?tu tik ?oti redzamas.

   

   

  Skaits 

  Pasākumu saraksts:

  Informējam, ka kavējas 10221 "Pārsteiguma paka" preču piegāde. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

  12.decembrī plkst. 18:00 Lielā sapulce konsultantiem.
  14.decembrī plkst.13:00 Jauno konsultantu apmācība. Reģistrācija obligātā (tālr.: 20383810).

  28.decembrī plkst. 18:00 Svinīgā gada sapulce konsultantiem.

   

  Sākumlapa | Par mums | Kontakti Copyright ©2011 SIA "TWRIGA"
  © 2004-2017 Internet Shop Design & Programming: Shop-Rent.net