Prezentācija
 • Mājas prezentācija
 • Gribi kļūt par namamāti?
 • Prezentācijas tēma
 •   Nedēļas recepte:

  Visās šīs nedēļas prezentācijās mēs gatavojam boršču UltraPro formā.

  Jautājiet savam konsultantam!

   

   

  Speciālie piedāvājumi

  Space Maker (1L; 1,6L;2,2L)

  Skaits 
  Space Maker (1L; 1,6L;2,2L)

  Cena  31.80 EUR

  Veca cena, EUR 44.70 EUR
  Artikuls / Preces ID  10129

  Preces apraksts 

  Trauki sausu produktu uzglab?šanai 
  • Pateicoties š?s s?rijas traukiem, lieliski iesp?jams ieekonom?t vietu skap?šos un plauktos. 
  • Pateicoties silikona atver?m, šos traukus var viegli atv?rt un aizv?rt ar vienas rokas pal?dz?bu. Trauku v?ki piln?b? atveras un paliek atv?rt? 
  poz?cij? (nav j?pietur kam?r produkti tiek b?rti iekš? vai ?r?). 
  • Cilpi?a, aiz kuras trauku ir viegli iz?emt no skapja. 
  • S?nos esošais rievojums pal?dz notur?t trauku rok?s. 
  • Trauki ir caursp?d?gi, t?p?c j?s viegli varat redz?t to saturu. 
  • V?ks un pamatne ir izveidoti t?, lai traukus b?tu iesp?jams stabili novietot vienu uz otra. 
  • Šaur? forma un taisn?s malas pal?dz traukiem ietaup?t vietu skap?šos un plauktos. 
  • Space Maker s?rijas traukus var novietot vienu uz otra da??d?s kombin?cij?s. 
  Piez?mes 
  • Ja trauks nav piepild?ts, tas ir cieši j?pietur, jo pret?j? gad?jum? tas apg?z?sies atv?rt? v?ka smaguma d??. 
  • Lai izjauktu trauku, atb?diet v?ku l?dz st?voklim, kad izleks atspere. Iz?emiet atsperi un no?emiet v?ku. Lai trauku atkal saliktu, vienas puses cilpa ir j?ievieto atv?rtaj? cilp?, un p?c uzspiediena t? ie?ems savu vietu. Tad viens atsperes gals ir j?ievieto v?k?, bet otrs – trauk?, un v?ks p?c uzspiediena ie?ems savu vietu. Visiem traukiem ir pievienota pam?c?ba salikšanai. 
  • Var mazg?t trauku mazg?jamaj? maš?n?. 
  Padomi & funkcijas 
  1. Space Maker 350 ml trauk? glab?jiet 400 g s?ls, 250 g sauso aug?u, 200 g pan?šanas drupa?u, riekstu, t?jas u.c. 
  2. Space Maker 1 l trauk? glab?jiet 1 kg cukura, 500 g br?n? cukura, 400 g kukur?zas miltu u.c. 
  3. Space Maker 1,6 l trauk? glab?jiet 1 kg miltu, r?su, 500 g kafi jas vai brokastu p?rslas u.c. 
  4. Izmantojiet trauku Space Maker 2,2 l 2 kg cukura, 1 kg miltu, r?su, 750 g kafi jas, musli, spagetti, makaronu, 500 g zemes riekstu glab?šanai. 
  Space Maker s?riju var kombin?t ar kompakto k?rbu s?riju un uzl?m?m bez teksta.

  Skaits 

  Reģistrēties par konsultantu
  Pasākumu saraksts:

  Konsultanti! Nāciet uz sapulcēm jūlijā un krājiet punktus par aktivitāti!

   

  19.jūlijā pkst.13:00 un 18:00 Meistarklase / ekspres-prezentācija.

  24.jūlijā pkst.18:00 Meistarklase par jūlija programmu - sapulce.

  26.jūlijā pkst.13:00 un 18:00 Meistarklase / ekspres-prezentācija.

  Top Sales
  ULTRAPRO 3,5 L ar vāku, 2 gab.
  83.00 EUR
  Art: LO181802

  2 par 1 cenu!

  Piedāvājums ierobežots.

  vairāk
  SULU UN SMŪTIJU SPIEDE
  17.50 EUR
  Art: SS182710
  vairāk
  Sākumlapa | Par mums | Kontakti Copyright ©2011 SIA "TWRIGA"
  © 2004-2018 Internet Shop Programming: Profita.Solutions