Prezentācija
 • Mājas prezentācija
 • Gribi kļūt par namamāti?
 • Prezentācijas tēma
 • Sākums > DATU AIZSARDZĪBAS PAZIŅOJUMS NO IZPLATĪTĀJA TIRDZNIECĪBAS PERSONĀLAM

  DATU AIZSARDZĪBAS PAZIŅOJUMS NO IZPLATĪTĀJA TIRDZNIECĪBAS PERSONĀLAM

  DATU AIZSARDZĪBAS DEKLARĀCIJA
  SIA TWRIGA

  Privātuma politika NEATKARĪGIEM TIRDZNIECĪBAS KONSULTANTIEM

  Šeit turpmāk mēs jūs informēsim, kā SIA TWRIGA apstrādā personas datus, kas saņemti no Tirdzniecības konsultantiem ("jums"). "Personas dati" ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

  Mums ir ļoti svarīga jūsu personas datu aizsardzība.

  Mēs izpildām Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES VDAR). “Personas datu apstrādes likums”, kas nosaka Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regulas) piemērošanu Latvijā. Regulas piemērošana tiks uzsākta 2018. gada 25. maijā, nosakot vienādus noteikumus personas datu aizsardzībai visā Eiropas Savienībā (ES).

  1. Atbildība un kontaktinformācija

  Saistībā ar personas datu apstrādi par personas datu aizsardzību ir atbildīgs SIA TWRIGA ("IZPLATĪTĀJS" jeb "mēs"), Adrese: Brīvības gatve 214b, Rīga, ko pārstāv Jurijs Kuzmiškins. Ar mums var sazināties pa e-pastu twriga@gmail.com .

  2. Kādam mērķim un uz kāda juridiskā pamata mēs izmantojam jūsu personas datus?

  Mēs apstrādājam jūsu datus saistībā ar Tirdzniecības konsultanta līgumattiecībām, kas pastāv starp mums un produktu vai pakalpojumu izplatīšanu, ko mēs saņemam no Tupperware CEE vai to saistītiem uzņēmumiem, turpmāk aprakstītajiem mērķiem uz attiecīgā juridiskā pamata:

  2.1. Pasūtījuma apstrāde un komisijas naudas aprēķināšana

  Ja veicat pasūtījumus no galīgajiem pircējiem vai pats/pati pērkat Tupperware produktu, mēs apstrādājam jūsu personas datus pasūtījuma apstrādes mērķim un vajadzības gadījumā — komisijas maksas aprēķināšanai un samaksai. Dati tiks padarīti pieejami arī citiem Tirdzniecības konsultantiem, ja tas ir nepieciešams šo Tirdzniecības konsultantu komisijas naudas aprēķināšanai. Šo datu apstrāde ir balstīta uz tiesību normām, kas mums ļauj apstrādāt personas datus, ja apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) vai tādēļ, ka mums ir svarīgākas leģitīmas intereses — pēc iespējas labāk veikt mūsu produktu izplatīšanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

  2.2. Tirdzniecības organizēšana

  Parasti mēs jūs atbalstām, kad jūs organizējat Tupperware viesības un citus pasākumus, kas saistīti ar Tupperware produktu izplatīšanu (ieskaitot tiešsaistes rīkus, reklāmas, aktuālo informāciju par produktu vai pakalpojumu, un citas tirdzniecības darbības un uzlabojumus).

  Lai šādu atbalstu pielāgotu jūsu konkrētajām vajadzībām, mēs apstrādājam datus par jūsu tirdzniecības personāla statusu un citiem faktoriem, kas ir svarīgi jūsu kā Tupperware tirdzniecības konsultanta darbībai. Šo datu apstrāde ir balstīta uz tiesību normām, kas mums ļauj apstrādāt personas datus, ja apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) vai tādēļ, ka mums ir svarīgākas leģitīmas intereses — pēc iespējas labāk veikt mūsu produktu izplatīšanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

  Jā mēs šādiem mērķiem apstrādājam arī veselības datus, tas tiek darīts tikai ar jūsu piekrišanu (VDAR 9. panta 2. punkts).

  2.3. Tiešsaistē veikta pasūtījuma apstrāde

  Ja veicat pasūtījumus, izmantojot tiešsaistes lietojumprogrammas TESS, mēs apstrādājam jūsu personas datus pasūtījuma apstrādes mērķim un vajadzības gadījumā — komisijas maksas aprēķināšanai un samaksai. Šo datu apstrāde ir balstīta uz tiesību normām, kas mums ļauj apstrādāt personas datus, ja apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) vai tādēļ, ka mums ir svarīgākas leģitīmas intereses — iespējami labāk atbalstīt mūsu produktu izplatīšanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

  2.4. Tiešais pasts

  Ja mēs esam saņēmuši jūsu e-pasta adresi saistībā ar Tupperware produktu pārdošanu jums kā galīgajam pircējam, mēs to varam izmantot arī, lai sniegtu jums — papildus informācijai, ko jau saņēmāt kā viesību vadītājs saistībā ar jau esošajām līgumattiecībām — galalietotājam paredzēto informāciju par uzņēmumu Tupperware un citiem Tupperware produktiem (ar e-pastu vai SMS). Šo datu apstrāde ir balstīta uz tiesību normām, kas mums ļauj apstrādāt personas datus, ja apstrāde ir vajadzīga tiešās tirdzniecības mērķiem, tādēļ, ka mums ir svarīgākas leģitīmas intereses — veikt tiešo tirdzniecību, izņemot to, ka nav pieņemama nepamatota uzmākšanās (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

  Ja jūs tam piekritīsit, mēs izmantosim arī jūsu kontaktinformāciju turpmākajam tiešajam pastam par uzņēmumu Tupperware un Tupperware produktiem. Ar to saistītā datu apstrāde notiek atbilstoši jūsu dotajai piekrišanai (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

  2.5. Pasākumu vadība

  Tupperware apstrādā personas datus par jums un jebkurām personām, kas jūs pavada, kad jūs apmeklējat Tupperware organizētu pasākumu, šāda pasākuma organizēšanai un vadībai, ieskaitot ierašanos, aizbraukšanu, maltītes un citus pasākuma elementus. Šo datu apstrāde ir balstīta uz tiesību normām, kas mums ļauj apstrādāt personas datus, ja apstrāde ir vajadzīga līdzdalībai pasākumā (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) vai tādēļ, ka mums ir svarīgākas leģitīmas intereses — pēc iespējas optimizēt pasākuma organizēšanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Veselības dati tiek apstrādāti tikai ar jūsu iepriekšēju piekrišanu (VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts); piemēram, lai piedāvātu jūsu veselības vajadzībām (pārtikas nepanesamības gadījumā) piemērotu ēdienu izvēli pasākumos.

  2.6. Filmēšana un fotografēšana komunikācijas un tirzdniecības mērķiem

  Ja esat devis(-usi) savu piekrišanu, mēs uzņemsim jūsu fotogrāfijas un kinoklipus pasākumos, kuros piedalāties, lai tos izmantotu iekšējai komunikācijai (īpaši prezentācijām un ziņojumiem iekštīklā), kā arī ārējai komunikācijai mūsu publikācijās (īpaši informatīvajā biļetenā un uzņēmuma avīzē). Attiecīgie ieraksti var būt papildināti ar papildu personas datiem, piemēram, vārds un uzvārds, vecums, nodarbošanās, dzīvesvieta un amats, lai individuāli vai personīgi iepazīstinātu ar jums, vai godinātu jūs par kādiem nopelniem. Ieraksti, papildu informācija par personu un citāti tiek nodoti tiešsaistē, un Tupperware piederoša vai Tupperware pilnvarota redakcija tos publicēs, izplatīs vai izgatavos to kopijas. Ar to saistītā datu apstrāde notiek atbilstoši jūsu dotajai piekrišanai (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

  3. Datu nosūtīšana

  3.1. Vispārīga informācija

  Saistībā ar tirdzniecības procesa strukturēšanu un mūsu atbalsta pasākumu optimizēšanu mēs jūsu datus nosūtam jūsu grupas vadītājam.

  Papildus tam mēs jūsu datus nosūtām tikai apstrādātajiem (mitināšanas, IT konsultāciju, tirdzniecības, tiešo telefonsakaru, kravu pārvadāšanas pakalpojumu sniedzējiem, parādu iekasēšanas birojiem, ceļojumu aģentūrām un pasākumu vadītājiem), kuriem ir saistoši mūsu norādījumi.

  Mēs nosūtām jūsu datus citiem saņēmējiem tikai tad, ja tas ir nepieciešamas, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu, ja mums vai saņēmējam ir leģitīmas intereses izpaust jūsu datus, vai jūs esat devis savu piekrišanu datu nosūtīšanai.

  Saņēmēju skaitā ir pakalpojumu sniedzēji un citi Tupperware Group uzņēmumi (www.tupperware.com), tostarp Tupperware SIA TWRIGA vai mūsu uzņēmuma tiesību pārņēmējs.

  Attiecīgo Tupperware CEE privātuma politiku skatīt tīmekļvietnē: www.tupperware.lv

  Papildus tam datus var nosūtīt citiem saņēmējiem, ja mums tas ir jādara saskaņā ar likumu vai izpildāmu regulējošās iestādes vai tiesas rīkojumu. {Piezīme: šis punkts ir piemērojams tikai tad, ja izplatītājus, kuri pērk no Tupperware uzņēmuma vienā ES dalībvalstī, faktiski pārvalda cita ES dalībvalsts, piemēram, Spānija un Portugāle}

  3.2. Datu nosūtīšana saņēmējiem ārpus CEE

  Mēs personas datus nosūtām arī saņēmējiem, kuri atrodas ārpus CEE — tā saucamajās trešās valstīs. Jebkāda datu nosūtīšana trešai valstij tiks veikta atbilstoši piemērojamajam personas datu aizsardzības likumam. Kamēr Eiropas Komisija nav noteikusi atbilstošu datu aizsardzības līmeni attiecībā uz trešo valsti, mēs nodrošinām atbilstošas garantijas, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību jūsu personas datiem. To var panākt, piemēram, noslēdzot Datu aizsardzības līgumus, kas ietver Eiropas Savienības datu aizsardzības standarta klauzulas un pēc Komisijas atzinuma saņemšanas nodrošinot atbilstošas garantijas (pieejamas tīmekļvietnē: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm) vai saņemot jūsu piekrišanu.

  Jūs varat no mums saņemt pārskatu par datu saņēmējiem trešās valstīs un kopiju no konkrētas vienošanās, lai nodrošinātu atbilstošas garantijas. Izmantojiet kontaktinformāciju, kas sniegta šīs privātuma politikas sākumā.

  4. Nenotiek automātiska lēmumu pieņemšana

  Mēs nepieņemam lēmumus, kas jums rada jebkādas tiesiskās sekas vai ietekmē jūs līdzīgā veidā, un ir balstīti tikai uz jūsu datu automātisku apstrādi.

  5. Datu glabāšanas termiņš

  Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, kamēr saglabājas glabāšanas mērķis un saistībā ar to ir nepieciešama datu glabāšana. Jūsu personas dati saistībā ar līgumsaistību izpildi tiks glabāti termiņā, kas paredzēts ar jums noslēgtajā partnera līgumā. Pēc viesību vadītāja līguma izbeigšanas mēs glabāsim jūsu personas datus, ja tas ir noteikts ar Eiropas Savienības un valsts noteikumiem vai normatīvajiem aktiem, vai ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses.

  Ja esat devis(-i) savu piekrišanu konkrētu datu (fotogrāfiju) apstrādei, mēs tās izdzēšam pēc jūsu atļaujas atcelšanas, vēlākais, kad ir beidzies glabāšanas mērķis. Dati, kas glabāti tikai tirdzniecības mērķiem, tiks izdzēsti, ja jūs atceļat savu piekrišanu.

  6. Jūsu kā ietekmētās personas tiesības

  Kā personai, kuru ir ietekmējusi personas datu apstrāde, jums ir tiesības uz informāciju par apstrādātajiem datiem, tiesības labot un dzēst jūsu personas datus, tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi un vajadzības gadījumā — tiesības uz jūsu personas datu nodošanu.

  Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

  Gadījumos, kad datu apstrāde ir veikta, balstoties uz VDAR 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu, vai tiešā pasta mērķim, jums ir tiesības apstrīdēt apstrādi.

  Ja jūs esat mums devis(-usi) savu piekrišanu, jūs varat to jebkurā laikā atcelt attiecībā uz datu turpmāko apstrādi.

  7. Nav pienākuma sniegt personas datus

  Jums nav juridiska pienākuma sniegt personas datus Tupperware. Tiktāl, ciktāl personas dati ir nepieciešami līguma izpildei, personas datu nesniegšana nozīmē, ka attiecīgie līgumi nevar tikt izpildīti.

  8. Papildu privātuma politika

  Uz atsevišķām apstrādes metodēm, piemēram, ar mūsu tīmekļvietni saistītu datu apstrādi, vai attiekties papildu privātuma paziņojumi.

  9. Šīs privātuma politikas grozījumi

  Personas datu apstrādi var ietekmēt arī mūsu uzņēmējdarbības attīstība. Tādēļ mēs paturam tiesības turpmāk veikt izmaiņas šajos personas datu aizsardzības paziņojumos saskaņā ar piemērojamajiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem, un vajadzības gadījumā pielāgot personas datu aizsardzības paziņojumus datu apstrādes realitātei, kas ir mainījusies. Mēs jūs atbilstošā veidā informēsim par jebkādiem iespējamiem mūsu privātuma politikas atjauninājumiem.

  Reģistrēties par konsultantu
  Pasākumu saraksts:
   
   Uzmanību! Kavējas preces piegāde: 
  SS191903 FusionMaster Spirāļotāja Komplekts.
  19. jūnijs plkst. 18.00 Lielā prezentācija Jēkabpilī (Brīvības, 178). Viesiem dāvana.
  25. jūnijs plkst. 18:00 kulinārijas meistarklase viesiem un konsultantiem. Viesiem dāvana.
  30. jūnijs plkst. 14.00 Sapulce grupu vadītājiem.
  Top Sales
  GUDRAIS KOMPLEKTS
  38.50 EUR
  Art: SS192324

  ATLAIDE 30%

  vairāk
  Servofikss 3l
  19.90 EUR
  Art: SS192316

  ATLAIDE 43%

  vairāk
  Sākumlapa | Par mums | Kontakti Copyright ©2011 SIA "TWRIGA"
  © 2004-2019 Internet Shop Programming: Profita.Solutions